Jak rozwiązać problem ze słabą jakością dźwięku?

Istnieje kilka czynników, które mogą wpływać na jakość dźwięku urządzenia, na przykład:

  1. Jeśli telefon został zanurzony w wodzie, konieczne jest wysuszenie mikrofonu i głośnika, aby działały normalnie
  2. Jeśli połączenie przychodzące zostało przekierowane na dużą odległość i jest kierowane przez wiele elementów infrastruktury telekomunikacyjnej
  3. Problemy techniczne spowodowane przez producentów telefonów, związane z oprogramowaniem lub ze sprzętem
  4. Otoczenie, w którym urządzenie jest używane, szczególnie w przypadku hałasu w tle, zwykle w ruchliwym środowisku miejskim lub w dużych centrach handlowych i na lotniskach

Wszyscy producenci telefonów muszą projektować sprzęt tak, aby spełniał rygorystyczne standardy ustanawiane przez organizacje takie jak Unia Europejska. Standardy kładą nacisk na bezpieczeństwo, aby długotrwałe użytkowanie nie powodowało problemów ze słyszeniem.

Wszystkie produkty Land Rover spełniają te standardy bezpieczeństwa i są oznaczone znakiem CE, co oznacza zgodność ze standardami oraz to, że poziomy dźwięku są w bezpiecznych granicach.