Co należy zrobić w przypadku problemów z połączeniami?

  1. Słaba jakość połączeń: sprawdź, czy głośność urządzenia jest ustawiona na odpowiednim poziomie
  2. W przypadku gdy urządzenie jest używane w obszarach o słabym sygnale, np. w pobliżu wysokich budynków lub w piwnicach jakość połączenia może ulec pogorszeniu
  3. Gdy urządzenie jest używane w porze największej intensywności połączeń, np. w godzinach szczytu, niepowodzenie połączenia może być spowodowane przeciążeniem sieci
  4. Czas gotowości jest skrócony, czas gotowości jest związany z ustawieniami sieci, może to oznaczać, że telefon jest używany w obszarze o słabym sygnale

Jeśli sygnał jest słaby, telefon będzie próbował nawiązać połączenie, wyszukując sygnał stacji bazowej, a akumulator szybciej się rozładuje, co skróci czas gotowości