Co oznacza komunikat „Proszę włożyć kartę SIM”?

  1. Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona

WAŻNA UWAGA — nie umieszczaj karty SD w gnieździe karty SIM. Można w ten sposób uszkodzić styki czytnika karty SIM i nie będzie możliwy odczyt karty. Urządzenie będzie musiała zostać zwrócone do serwisu.

  1. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana, a komunikat jest nadal wyświetlany, wyczyść styki karty SIM za pomocą suchej szmatki
  2. Jeśli numer nadal nie jest rozpoznawany, skontaktuj się z operatorem sieci, aby sprawdzić, czy karta SIM jest aktywna oraz czy należy zastosować się do dodatkowych instrukcji