Moje urządzenie zostało zalane znaną/nieznaną cieczą. Co robić?

  1. Jeśli do gniazda audio (HPJ) lub portów USB dostanie się płyn inny niż woda, należy go jak najszybciej wypłukać.
  2. Najpierw obróć urządzenie, aby wypłynęła z niego ciecz, a następnie pozostaw do wyschnięcia. Dopiero gdy urządzenie wyschnie, można próbować podłączyć do niego zestaw słuchawkowy lub kabel USB.

Uwaga: Punkt 2 należy zastosować również w przypadku dostania się wody do urządzenia.