Dlaczego połączenia na to urządzenie są przejmowane przez inne urządzenia?

  1. Przejdź do menu telefonu, wybierz Ustawienie, następnie Konta połączeń, następnie wybierz odpowiednią kartę SIM
  2. Na tym ekranie przewiń do dołu i wybierz opcję „Przekazywanie połączeń”
  3. Sprawdź, czy opcja „Przekieruj wszystkie” jest włączona. Jeśli tak, wyłącz ją. Na tym ekranie są jeszcze trzy opcje: „Przekieruj, gdy zajęte”, „Przekieruj, gdy nieodebrane” oraz „Przekieruj, gdy nieosiągalny”
  4. Włącz/wyłącz odpowiednią funkcję