Dlaczego urządzenie nie wykonuje pewnych urządzeń?

Jeśli w czasie użytkowania nie wykonuje połączeń na przykład na numery międzynarodowe, sprawdź, czy opcja Numery wybierania stałego (FDN) jest włączona:

  1. Przejdź do menu telefonu, wybierz Ustawienie, następnie Konta połączeń i wybierz odpowiednią kartę SIM
  2. Wybierz opcję Numery wybierania stałego
  3. Na tym ekranie możesz włączyć/wyłączyć opcję numerów wybierania stałego. W tym celu potrzebny będzie kod PIN2. Na tej stronie możesz też zarządzać listą numerów FDN