Jak upewnić się, że w trybie „Nie przeszkadzać” będzie słychać budzik?

  1. Należy ustawić powiadomienia priorytetowe. Można to zrobić w menu Ustawienia, wybierając opcje dźwięków, następnie opcję Nie przeszkadzać
  2. Wybierz opcję Zezwól tylko na priorytetowe
  3. Tutaj dla ustawienia Zezwól tylko na priorytetowe, wybierz opcję Alarmy, wydarzenia i przypomnienia. Będziesz mieć pewność, że alarm zostanie włączony o ustawionej godzinie.
  4. Ponadto możesz otrzymywać określone połączenia lub wiadomości, jeśli uaktywnisz to ustawienie, przejdziesz do opcji „Połączenia/wiadomości od” i wybierzesz kontakty z listy