Jak sparować z innym urządzeniem Bluetooth?

  1. Przejdź do menu Ustawienia
  2. W części ustawień Sieci bezprzewodowej i sieci widoczny jest przycisk Bluetooth
  3. Wybierz opcję Bluetooth, dotykając ją
  4. Rozpocznie się „Wyszukiwanie urządzeń”
  5. Z wyświetlonej listy wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć
  6. Potwierdź, czy klucz wyświetlany na urządzeniu i na urządzeniu, które chcesz parować jest taki sam. Następnie wybierz opcję „Paruj”.