Jak włączyć/wyłączyć Bluetooth i połączyć tethering przez Bluetooth?

Uwaga: Tethering przez Bluetooth świadczony jest w ramach pakietu danych dostarczanego przez operatora sieci.

W urządzeniu:

  1. Przejdź do menu ustawień i wybierz opcję „Włącz”
  2. Przejdź do menu ustawień i wybierz opcję „Więcej”
  3. Wybierz opcję „Tethering i przenośny hotspot“
  4. Wybierz opcję „Tethering Bluetooth“, powróć do poprzedniego ekranu i jeszcze raz powróć do okna ustawień
  5. Wybierz opcję Bluetooth, aby urządzenie było widoczne dla innych urządzeń

Następne kroki:

  1. Na komputerze/laptopie wyszukaj urządzenia Bluetooth
  2. Wybierz swoje urządzenie i połącz się z nim
  3. Po połączeniu urządzenia i pomyślnemu zainstalowaniu sterowników, kliknij urządzenie na liście podłączonych urządzeń. Tethering jest kompletny.