Jak włączyć/wyłączyć raport dostarczenia lub odczytać raport wiadomości?

  1. Uruchom aplikację Messaging
  2. W aplikacji uruchom menu Ustawienia
  3. Przewiń do sekcji „Wiadomości tekstowe (SMS)”
  4. Zaznacz lub odznacz opcję „Raporty doręczenia”, aby włączyć/wyłączyć raporty doręczenia wiadomości SMS.

Uwaga: raporty przeczytania wiadomości nie są dostępne dla wiadomości SMS

  1. Przewiń do sekcji „Wiadomości multimedialne (MMS)”
  2. Zaznacz lub odznacz opcję „Raporty przeczytania” i „Raporty doręczenia”, aby włączyć/wyłączyć raporty przeczytania i doręczenia wiadomości MMS.