Jak wykonać reset telefonu do ustawień fabrycznych?

Uwaga: Przed wykonaniem tej czynności, upewnij się, że wykonano kopię zapasową danych i że ta kopia jest bezpieczna.

  1. Przejdź do menu Ustawienia
  2. Wybierz opcję „Kopia zapasowa i resetowanie”, następnie „Resetowanie do ustawień fabrycznych”
  3. Wybierz opcję „Resetuj telefon” i „Usuń wszystko”
  4. Następnie urządzenie uruchomi się ponownie