Jak wykonać zrzut ekranu w urządzeniu?

  1. Przejdź do ekranu, którego zrzut chcesz wykonać
  2. Gdy będziesz na odpowiednim ekranie, naciskaj przyciski zasilania i zwiększania głośności przez około 2 sekundy