Jak mogę zresetować urządzenie, jeśli ekran jest ciemny?

Urządzenie wyposażono we wbudowaną baterię, do której dostęp może uzyskać tylko autoryzowany personel.

  1. Aby zresetować urządzenie, jednocześnie naciskaj przyciski zasilania i zwiększania głośności przez 10 – 12 sekund.
  2. Urządzenia wyłączy się, a następnie automatycznie uruchomi ponownie
  3. Urządzenie uruchomi się i będzie działać i ładować się w normalny sposób