Do czego mogę wykorzystać kupon ViewRanger?

Klienci w Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii Północnej, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Słowacji, Stanach Zjednoczonych i Szwecji:

Dostępne opcje
1. Pakiety map premium:
• Mapa macierzystego kraju użytkownika, bez ograniczenia czasowego, w skali 1:50 000.
• Mapa dowolnego z poniższych krajów, bez ograniczenia czasowego, w skali 1:50 000: Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia Północna, Kanada, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Słowacja, Stany Zjednoczone lub Szwecja
• Mapa Belgii, Francji lub Wielkiej Brytanii, roczna subskrypcja, w skali 1:50 000.

2. Pakiet punktów kredytowych ViewRanger (1000 punktów)
• Można je wymienić przy zakupie map regionalnych lub małych kafelków map w celu zbudowania niestandardowej mapy w dowolnym z następujących krajów: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Irlandia Północna, Kanada, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.
o Uwaga 1: Dostępność map różni się w zależności od kraju i ceny. Można stosować kombinacje map w skali 1:50 000 i 1:25 000.
o Uwaga 2: Użytkownicy mogą przeznaczać punkty kredytowe również na zakup obszarów z różnych krajów.

3. Subskrypcja usługi ViewRanger Pro (2 lata)
• Alternatywnie użytkownicy mogą wykupić 2-letnią subskrypcję usługi ViewRanger Pro, która powoduje odblokowanie szeregu usług premium w aplikacji. Są to m.in.:
o Korzystanie z technologii rzeczywistości rozszerzonej w trybie offline (Skyline)
o Mapy w trybie offline dostępne na całym świecie (z kilkoma warstwami: mapa terenu, satelitarna, OpenStreetMap, mapy rowerowe, nieba, transportowe)
o Automatyczne wskazówki nawigacyjne i wyznaczanie trasy
o Możliwość drukowania map

Klienci w Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii:

Dostępne opcje
1. Pakiety map premium:
• Mapa macierzystego kraju użytkownika, roczna subskrypcja, w skali 1:50 000.
• Mapa jednego z dwóch pozostałych wymienionych krajów, roczna subskrypcja, w skali 1:50 000.
• Mapa dowolnego z poniższych krajów, bez ograniczenia czasowego, w skali 1:50 000: Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia Północna, Kanada, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Słowacja, Stany Zjednoczone lub Szwecja

2. Pakiet punktów kredytowych ViewRanger (1000 punktów)
• Można je wymienić przy zakupie map regionalnych lub małych kafelków map w celu zbudowania niestandardowej mapy w dowolnym z następujących krajów: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Irlandia Północna, Kanada, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.
o Uwaga 1: Dostępność map różni się w zależności od kraju i ceny. Można stosować kombinacje map w skali 1:50 000 i 1:25 000.
o Uwaga 2: Użytkownicy mogą przeznaczać punkty kredytowe również na zakup obszarów z różnych krajów.

3. Subskrypcja usługi ViewRanger Pro (2 lata)
• Alternatywnie użytkownicy mogą wykupić 2-letnią subskrypcję usługi ViewRanger Pro, która powoduje odblokowanie szeregu usług premium w aplikacji. Są to m.in.:
o Korzystanie z technologii rzeczywistości rozszerzonej w trybie offline (Skyline)
o Mapy w trybie offline dostępne na całym świecie (z kilkoma warstwami: mapa terenu, satelitarna, OpenStreetMap, mapy rowerowe, nieba, transportowe)
o Automatyczne wskazówki nawigacyjne i wyznaczanie trasy
o Możliwość drukowania map

Klienci w Australii, Austrii, Grecji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Włoszech:

Dostępne opcje
1. Pakiety map premium:
• Mapa dowolnego z poniższych krajów, bez ograniczenia czasowego, w skali 1:50 000: Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia Północna, Kanada, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Słowacja, Stany Zjednoczone lub Szwecja
• Mapa Belgii, Francji lub Wielkiej Brytanii, roczna subskrypcja, w skali 1:50 000.

2. Pakiet punktów kredytowych ViewRanger (1000 punktów)
• Można je wymienić przy zakupie map regionalnych lub małych kafelków map w celu zbudowania niestandardowej mapy w kraju macierzystym lub dowolnym z następujących krajów: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Irlandia Północna, Kanada, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.
o Uwaga 1: Dostępność map różni się w zależności od kraju i ceny. Można stosować kombinacje map w skali 1:50 000 i 1:25 000.
o Uwaga 2: Użytkownicy mogą przeznaczać punkty kredytowe również na zakup obszarów z różnych krajów.

3. Subskrypcja usługi ViewRanger Pro (2 lata)
• Alternatywnie użytkownicy mogą wykupić 2-letnią subskrypcję usługi ViewRanger Pro, która powoduje odblokowanie szeregu usług premium w aplikacji. Są to m.in.:
o Korzystanie z technologii rzeczywistości rozszerzonej w trybie offline (Skyline)
o Mapy w trybie offline dostępne na całym świecie (z kilkoma warstwami: mapa terenu, satelitarna, OpenStreetMap, mapy rowerowe, nieba, transportowe)
o Automatyczne wskazówki nawigacyjne i wyznaczanie trasy
o Możliwość drukowania map

Klienci we wszystkich pozostałych krajach:

Dostępne opcje
1. Pakiety map premium:
• Mapa dowolnego z poniższych krajów, bez ograniczenia czasowego, w skali 1:50 000: Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia Północna, Kanada, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Słowacja, Stany Zjednoczone lub Szwecja
• Mapa Belgii, Francji lub Wielkiej Brytanii, roczna subskrypcja, w skali 1:50 000.

2. Pakiet punktów kredytowych ViewRanger (1000 punktów)
• Można je wymienić przy zakupie map regionalnych lub małych kafelków map w celu zbudowania niestandardowej mapy w dowolnym z następujących krajów: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Irlandia Północna, Kanada, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.
o Uwaga 1: Dostępność map różni się w zależności od kraju i ceny. Można stosować kombinacje map w skali 1:50 000 i 1:25 000.
o Uwaga 2: Użytkownicy mogą przeznaczać punkty kredytowe również na zakup obszarów z różnych krajów.

3. Subskrypcja usługi ViewRanger Pro (2 lata)
• Alternatywnie użytkownicy mogą wykupić 2-letnią subskrypcję usługi ViewRanger Pro, która powoduje odblokowanie szeregu usług premium w aplikacji. Są to m.in.:
o Korzystanie z technologii rzeczywistości rozszerzonej w trybie offline (Skyline)
o Mapy w trybie offline dostępne na całym świecie (z kilkoma warstwami: mapa terenu, satelitarna, OpenStreetMap, mapy rowerowe, nieba, transportowe)
o Automatyczne wskazówki nawigacyjne i wyznaczanie trasy
o Możliwość drukowania map