Warranty Repairs

NAPRAWY GWARANCYJNE NAPRAWY GWARANCYJNEJesteśmy dumni z wytrzymałości naszych wzmocnionych urządzeń. Jako zobowiązanie w stosunku do naszych klientów oferujemy 24 miesięczną gwarancję od daty zakupu na wszystkie urządzenia spełniające warunki wyszczególnione w dokumencie z warunkami gwarancji. Na wszystkie akcesoria udzielamy 6-miesięcznej gwarancji od daty zakupu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, pobierz dokument z warunkami gwarancji dostępny we... Read more »

READ MORE